Bộ môn Toán Tin - Thông báo lịch nghỉ tết và họp đầu năm đối với giảng viên.

Lịch nghỉ tết Đinh Dậu (2017) cụ thể như sau.
Đối với giảng viên:
Bắt đầu từ ngày 22/01/2017 (25 tháng chạp)
Kết thúc vào ngày 08/02/2017 (12 tháng giêng).
Họp đầu năm: 8h00 ngày 09/02/2017. Hội trường 101.
Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm thông tin ở trang