Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 1 năm 2017

Nhà trường thông báo đến toàn bộ sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo danh sách ngày 23/1/2017 thời gian nhận bằng tốt nghiệp như sau:
 - Sinh viên có thể nhận bằng tốt nghiệp từ ngày 14/2/2017 tại phòng Đào tạo.
 - Để được nhận bằng sinh viên cần hoàn thành “Phiếu thu thập ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về chất lượng ngành/chuyên ngành đào tạo” đồng thời download Phiếu thanh toán ra trường và đến các đơn vị có tên trong Phiếu để ký xác nhận.
- Sau khi các đơn vị có tên trong Phiếu đã ký xác nhận sinh viên đến Phòng Đào tạo ký tên vào sổ nhận bằng tốt nghiệp, để nhận bằng và bảng điểm.
 - Sinh viên khi đến trường làm thủ tục thanh toán ra trường cần mang theo thẻ sinh viên, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.