Thông báo tuyển sinh lần 2 đào tạo liên thông trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy năm 2016

Thông báo tuyển sinh lần 2 đào tạo liên thông trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy năm 2016 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LẦN 2
đào tạo liên thông trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy
năm 2016 của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
         Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh lần 2 đào tạo liên thông trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy năm 2016, đối với thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy.
1.      Phương thức tuyển sinh
         Trường tổ chức thi tuyển 3 môn: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành cho thí sinh đăng ký thi tuyển.
2.      Ngành đào tạo và các môn thi tuyển
 
STT  
NGÀNH
ĐÀO TẠO
 
MÃ NGÀNH
BA MÔN THI TUYỂN
 
Thời gian
đào tạo
tối thiểu

bản
Cơ sở
ngành
Chuyên ngành
 
 
1
 
Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
 
 
D580201
 
 
 
 
 
 
 
Tiếng
Anh cơ
bản
 
 
 Cơ học
kết cấu
 
 
 
Kết cấu
bê tông cốt thép
 
4
học
kỳ
 
 
2
 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu - Đường)
 
 
D580205
 
3
 
Kế toán
 
D340301
 
 
 Kinh tế
vi mô
Nguyên lý
kế toán
 
3
học
kỳ
 
4
 
Tài chính - Ngân hàng
 
D340201
Nhập môn
 tài chính tiền tệ
 
5
 
Quản trị kinh doanh
 
D340101
 
Quản trị học

3.  Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT)
          Hồ sơ ĐKDT gồm có:
       - Phiếu ĐKDT theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng: www.dau.edu.vn, hoặc được mua trực tiếp tại Phòng Đào tạo của Trường (10.000 đồng/bộ);
       - Bản sao Bằng tốt nghiệp cao đẳng có chứng thực hoặc bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp cao đẳng tạm thời;
       - Bản sao Bảng điểm của quá trình học cao đẳng có chứng thực hoặc có xác nhận của Ban Giám hiệu Trường cao đẳng (ghi rõ tên học phần, số tín chỉ và điểm của từng học phần);
       - Bản sao giấy khai sinh;      
       - Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
       - Bốn ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau);
       - Hai phong bì có dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại của thí sinh để Trường thông báo kết quả thi tuyển.
       - Túi đựng hồ sơ ĐKDT, có ghi rõ thông tin cá nhân (theo mẫu).
4. Thủ tục nộp hồ sơ ĐKDT và lệ phí thi
- Thời gian nộp hồ sơ ĐKDT: Từ ngày Trường ra Thông báo này cho đến 11h00 ngày 26/11/2016.
- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại Phòng Đào tạo của Trường, hoặc qua đường bưu điện chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, 566 Núi Thành, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
       - Thí sinh nộp phí ôn tập (12 buổi cho 3 môn) và dự thi: 600.000 đồng/hồ sơ, tại Phòng Tài chính-Kế toán của Trường.
      5. Lịch ôn tập, lịch thi và thời gian làm bài thi
      - Ôn tập: Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 09/12/2016. Thời khóa biểu ôn tập sẽ được công bố sau, tại Phòng Đào tạo và trên trang thông tin điện tử của Trường.
      - Lịch thi:
  + 8h00 Thứ Bảy ngày 10/12/2016: Thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi: nhận Giấy báo thi (nếu chưa nhận), nghe phổ biến Quy chế thi, điều chỉnh sai sót về thông tin cá nhân (nếu có), nộp phí ôn tập và dự thi (nếu chưa nộp);
        + 13h30 Thứ Bảy ngày 10/12/2016: Thi môn Cơ bản;  
        + 7h00 Chủ nhật ngày 11/12/2016: Thi môn Cơ sở ngành;
        + 13h30 Chủ nhật ngày 11/12/2016: Thi môn Chuyên ngành.
      - Thời gian làm bài thi mỗi môn là 120 phút.
      6. Công bố kết quả thi tuyển và làm thủ tục nhập học
      - Ngày 15/12/2016 Trường sẽ công bố kết quả thi tuyển trên trang thông tin điện tử của Trường, phát giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.
      - Ngày nhập học và khai giảng: Thứ Sáu ngày 30/12/2016.
      - Ngày bắt đầu học: Thứ Hai ngày 02/01/2017.
      7. Hình thức đào tạo, bảng điểm và văn bằng tốt nghiệp
      - Hình thức đào tạo: chính quy tập trung, theo hệ thống tín chỉ. Trường sẽ bố trí học ghép với các lớp học phần của sinh viên chính quy dài hạn.
      - Bảng điểm ghi kết quả học tập toàn khóa: theo chương trình đào tạo đại học của Trường, bao gồm kết quả các học phần ở trường cao đẳng được Trường chấp nhận và cho  chuyển đổi. Các học phần chưa học ở trường cao đẳng, sinh viên phải học bổ sung.     
      - Văn bằng tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.
      Thí sinh có thể xem các thông tin tuyển sinh liên quan tại trang thông tin điện tử của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng: www.dau.edu.vn, hoặc gọi điện thoại để biết thêm chi tiết: (0511)2210030/2210031/2110032, hotline: 0905.922.635.