Hiện nay, trường đã gởi bản chính "GIẤY BÁO NHẬP HỌC" (đối với cả 2 phương thức xét tuyển) theo đường BƯU ĐIỆN về địa chỉ đăng ký trong hồ sơ xét tuyển của các tân sinh viên. Tuy nhiên, vẫn còn một số em chưa nhận được giấy báo này.

Đang cập nhật